Bowling centrum a pizzeria Biely dom - Čadca
Ščury Invest, s.r.o. ,sídlo: Mierová 1725, 022 01 Čadca, konatel - JUDr. Ladislav Ščury
zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka c.16009/L;
ICO : 36 428 515; DIC : 2021975615; IC DPH: SK 2021975615

(c) Copyright PDlink.


Omáčky

01.Hubová omáčka (*1,7)1.2 €
02.Syrová omáčka (*1,7)1.2 €
03.Nivová omáčka (*1,7)1.2 €
04.Brusnicová omáčka (*1,7)1.2 €