Bowling centrum a pizzeria Biely dom - Čadca
Ščury Invest, s.r.o. ,sídlo: Mierová 1725, 022 01 Čadca, konatel - JUDr. Ladislav Ščury
zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka c.16009/L;
ICO : 36 428 515; DIC : 2021975615; IC DPH: SK 2021975615

(c) Copyright PDlink.


Rozvoz mimo mesta Čadca a obce Raková 0,20 €/1km.

Čas rozvozu:
Pondelok10:00 hod.- 24:00 hod.
Utorok10:00 hod.- 24:00 hod.
Streda10:00 hod.- 24:00 hod.
Štvrtok10:00 hod.- 24:00 hod.
Piatok10:00 hod.- 02:00 hod.
Sobota12:00 hod.- 02:00 hod.
Nedeľa12:00 hod.- 24:00 hod.


Rozvoz jedál a pizze objednávajte na mobilnom čísle 0915 987 700.